Assessment Centre a Development Centre

Pro naše zákazníky, kteří kladou maximální důraz na výběr svých nových zaměstnanců, nebo hledají pracovníky na strategické pozice, připravujeme program Assessment Centre (AC). AC představuje komplexní diagnosticko – výukový program, který klade důraz především na vyhodnocování výkonu a potenciálu dané osobnosti.

Nábor formou AC je veden následujícími kroky:

 • Analýza pracovních míst – tím je myšlena především oblast identifikace kompetencí, klíčových schopností a dovedností, dále kvalifikace kompetencí, schopností a dovedností požadovaných k úspěšnému výkonu funkce specialisty.
 • Určení a zpracování metod – vychází z požadovaných kompetencí, cílů a úkolů, které vyžaduje daná pozice.
 • Nejčastější metody AC:
  • Metody na úrovni týmu
  • Hraní rolí
  • Psychologické testy ,,papír – tužka“
  • Metody a zkoušky – v nichž účastníci působí jako hodnotitelé
  • Simulační cvičení – obsahují typické pracovní problémy ( jednání se zákazníkem, řízení a motivace týmu ..)
 • Posouzení a vyhodnocení získaných informací – zde je prostor pro zpracování výstupů a vyhodnocení vhodných kandidátů na danou pozici.
 • Implementace –  v této fázi zadavatel získá zpětnou vazbu a doporučení ohledně vhodnosti vybraného kandidáta.

 

Výhody Assessment Centre

 • Dostatečně široká škála postupů či nástrojů pro pozorování, měření a hodnocení
 • Více uchazečů zároveň
 • Kandidáti se prezentují v různých situacích, řízených i neřízených
 • Možnost pozorování při individuální a skupinové činnosti
 • Testování za simulace reálných situací
 • Prostředí a klima navozující otevřenost a spontánnost projevu
 • Hodnocení více odbornými hodnotiteli – zvýšení objektivity, snížení míry předpojatosti
 • Bezprostřednost, individuální a skupinový kontakt, spontánní i řízená zpětná vazba.

Development Centre ( DC )

Pokud se klient rozhodne, hledat na novou pracovní pozici z vlastních zdrojů interního zaměstnance. A nebo, má zájem rozvíjet tým svých lidí, může zvolit Development Centre.

 Mgr. Lenka Šlajsová
Vzdělávání Lesta s.r.o.

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.