Jak pracovat s efektivní zpětnou vazbou

Zažíváte ten pocit, že vám vaši podřízení nerozumí? Snažíte se dávat tu správnou radu a jejich reakce jsou negativní? Níže uvádíme několik užitečných tipů, jak dávat zpětnou vazbu rychle a efektivně.

Co vlastně zpětná vazba je a co nám přináší do praxe?

Zpětná vazba je jedním ze základních nástrojů vedení a rozvoje zaměstnanců. Přináší zlepšení obchodních výsledků jednotlivce a týmu. Kromě toho, také zamezuje vytváření zbytečných konfliktů. Dále pozvedá celkovou úroveň komunikace uvnitř firmy.

První základní pravidlo zní: Vysvětlete podřízeným proč, nebo z jakého důvodu jim zpětnou vazbu chcete dát. Stáčí krátce poukázat na to, že chcete, aby pracovník profesně rostl a věříte mu.

Za druhé, poskytněte zaměstnanci zpětnou vazbu bezprostředně po aktivitě. Neoddalujte to. Čím později budete reagovat na výsledek, či chování, tím bude mít vaše zpětná vazba menší sílu.

Další velkou chybou u zpětné vazby bývá, hodnocení člověka jako takového. U zpětné vazby popisujte pouze konkrétní chování či výstup z práce.

Čtvrtým pravidlem je, dávat do zpětné vazby lidskost a empatii. Trochu pocitu, jak vnímáte druhého, celkový výsledek jenom podpoří.

Dále předávejte zpětnou vazbu osobně a ne v písemné formě e-mailem nebo telefonicky. Druhá strana si pojem slov může vysvětlit jinak a vzniká zbytečný konflikt.

I přesto, že dáváte negativní zpětnou vazbu, zaměřte se na alespoň jedno pozitivum, za které můžete daného člověka pochválit. Žádný člověk není tak špatný, aby si zasloužil jen trestání.

Sedmé pravidlo zní: Dávejte si pozor na slovo „ALE“. Slovíčkem „ale“ často v souvětí vyvracíme tvrzení z první části věty. Druhá strana je pak zmatená. Neví, zda je jeho výkon výborný nebo špatný.

Dále nesrovnávejte hodnoceného s někým výkonnějším v týmu. Nikdy nevíme, jaký má s dotyčným vztah a jak ho takový výrok, může zranit.

U zpětné vazby vždy vyberte maximálně dvě pozitiva – silné stránky a dvě rozvojové oblasti. Nesnažte se druhé straně podsouvat jen jeho slabé stránky. Vyberte jen ty nejpodstatnější oblasti a na nich následně pracujte.

Závěrem zpětné vazby, navrhněte opatření a termín, kdy se opět s druhou stranou setkáte. Neopomeňte na vlastní iniciativu a navrhněte, v čem můžete pomoci vy jako šéfové či kolegové.

Mgr. Lenka Šlajsová, Vzdělávání Lesta s.r.o

Příspěvek byl publikován | Autor: admin.