Osobní rozvoj – koučink

Co to je koučink

 • Koučování je dialog, ve kterém dáváme druhému možnost, aby se zlepšoval.
 • Je to prakticky orientovaný trénink
 • Pomáhá najít směr, jak profesní tak osobní
 • Podporuje víru ve vlastní schopnosti a jedinečnost

Jak koučink funguje

Kouč vede pomocí koučovacích otázek druhého k tomu:

 •  aby si vnitřně uvědomil, jaká je realita
 • jaké má v tuto chvíli možnosti řešení
 • jaká jsou rizika a přínosy daných variant řešení
 • aby přijal odpovědnost za svá rozhodnutí a činy

Cíle koučinku

 • nalezení silných stránek a podpora následného rozvoje
 • posílení vnitřní stability a motivace
 • nastavení efektivní práce s časem – timemanagement

Přínosy pro koučovaného

 • využití zkušeností trenéra a kouče
 • zpětná vazba ústní a písemnou formou
 • praktický rozbor konkrétních situací
 • interaktivní práce v terénu tzv. stínování koučovaného
 • nastavení akčního plánu a doporučení
 • telefonická konzultace s koučem

Doporučujeme 2 koučovací 60-ti minutové bloky v intervalu 1 x za 3 týdny.

Chcete se dozvědět více?

Máme pro Vás telefonickou konzultaci zdarma.

Prosím kontaktujte nás na tel.

Kontaktujte nás