Firemní školení a semináře

Cílem naší práce je, aby si účastníci školení odnášeli co nejvíce zkušeností do praxe.

Proto vytváříme školení „šité přímo na míru“ firmě, se kterou spolupracujeme.

skoleni

Jak pracujeme

 • Seznámíme se firmou a jejími produkty
 • Identifikujeme potřeby klienta
 • Sestavíme harmonogram a metodiku vzdělávání
 • Dáváme průběžnou zpětnou vazbu během školení
 • Vypracujeme písemné doporučení po ukončení kurzu
 • Zpracujeme akční plán rozvoje účastníků školení
 • Pokračujeme s následnou péčí dle potřeb zákazníka

Přínosy firemního školení

 • Zlepšení kompetencí pracovníka v oblasti komunikace
 • Podpora profesionálních manažerských dovedností
 • Získání nových prezentačních zručností
 • Rozvoj obchodních dovedností
 • Posílení vnitřní stability a motivace
 • Nalezení silných stránek a prostoru pro rozvoj
 • Možnost rozboru osobnosti na základě testů a cvičení
 • Pochopení firemní kultury
 • Nastavení efektivní práce s časem

 Oblasti firemního školení

 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační zručnosti a rétorika
 • Obchodní dovednosti
 • Manažerské schopnosti
 • Time management a řízení času
 • Práce se stresem a psychohygiena
 • Trénink dokonalé paměti
 • Zdravověda a základy první pomoci
 • Zdravý životní styl
 • Zákoník práce a BOZP
 • Finanční gramotnost
 • Logistika a řízení skladu

 Jazykové vzdělávání

Naše nabídka v oblasti jazykového vzdělávání zahrnuje kurzy individuální i skupinové výuky, dále jazykové audity, přípravu na jazykové zkoušky a jiné služby.

Metody a formy výuky jsou voleny tak, aby korespondovaly s tématy kurzu a zajistily co největší efektivitu získání znalostí a dovedností, které lze aplikovat co nejvíce do praxe.

Důraz je kladen na cvičení, příklady, případové studie a trénink klíčových dovedností v daném jazyce.

Vyučované jazyky

Angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština, italština, čeština pro cizince.

Rozřazovací jazykové testy on – line, poskytneme na základě vyžádání.  Kontaktujte nás telefonicky: 

 Školení IT dovedností

Naše společnost nabízí komplexní služby v oblasti počítačových kurzů a školení PC pro firmy i veřejnost. Partnerstvím s naší společností získáte spolupráci s profesionálními školiteli v oblasti PC dovedností. K dispozici máme vlastní školící prostory včetně mobilních učeben.

Oblasti školení

MS Office

MS Windows

MS Word

MS Excel

MS PowerPoint

MS Outlook – správa e-mailů, kontaktů, kalendáře a úkolů, Internet a email – práce s e-mailem a vyhledávání informací na internetu

Chcete se dozvědět více? Máme pro Vás telefonickou konzultaci zdarma.

Prosím kontaktujte nás na tel.

Kontaktujte nás