Stínování obchodníka – nový přístup ve vzdělávání

Chcete být úspěšný a profesionální obchodník? Nevíte jak na to a chcete na sobě pracovat?

Pojďte si vyzkoušet stínování vaší práce v terénu spolu se svým koučem..

Co konkrétního si pod pojmem stínování představit?

Kouč absolvuje s obchodníkem jeden pracovní den, kde společně hledají silné stránky jeho prodejních dovedností. Dále pak společně rozkrývají rezervy a prostor k rozvoji formou doporučení. Na nich následně postaví profesní rozvoj obchodníka.

V praxi se jako nejefektivnější ukazuje rychlá zpětná vazba, kterou bezprostředně obchodník použije. Tím je posun rychlý a efektivní.

V závěru pracovního dne získá koučovaný ucelený pohled ke svojí práci formou vyplněné náslechové karty.

Následně obchodník získá svůj ,,akční plán“, ve kterém jsou stručně a přehledně vydefinované důležité rozvojové oblasti, na které se má zaměřit.

Bonusem může být i zpětná vazba směrem k nadřízenému obchodního týmu, který získá nestranný pohled. A s ním pak může pracovat dále.

Kouč se zhruba po 14 dnech do firmy vrací a zde sleduje, kam se obchodník posunul.

Práci v terénu doporučujeme realizovat několikrát za sebou, aby se návyk koučovaného co nejvíce upevnil.

 

Mgr. Lenka Šlajsová
Vzdělávání Lesta s.r.o.

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.