Workshop na téma „Zákoník práce a personální řízení“

dne 11. listopadu 2015 od 9.00 – 17.00 hod.

připravujeme pro naše klienty Workshop na téma pracovního práva a personálního řízení

Komu je kurz určen

  • Všem, kteří řídí malý i velký tým lidí
  • Personalistům a náborářům
  • Manažerům, kteří chtějí profesionálně přijímat, adaptovat a rozvíjet pracovní tým
  • Podnikatelům, kteří vedou střední a malé firmy

Témata

Pracovně právní minimum pro vedoucí pracovníky

Pracovně – právní vztah (hlavní prac. poměr, DPP a jiné)

Pracovní smlouva a její náležitosti

Podmínky skončení pracovního poměru

Uvolňování pracovníků firmy

Pracovní doba, přesčasové práce, pracovní pohotovost

Dovolená, mateřská a rodičovská dovolená

Převedení na jinou práci

Porušování pracovní kázně

Odpovědnost zaměstnance

Povinnosti zaměstnavatele dle Zákoníku práce

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP (školení zaměstnanců, hlášení

pracovního úrazu, lékařské prohlídky, zakázané práce)

 

Osobní údaje v personalistice, ochrana osobních údajů

 Výklad základních ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve světle aktuálních novelizací právních podmínek pro zpracování dat.

Základní pojmy: osobní údaj, citlivý údaj zpracování osobních údajů

Základní povinnosti správce údajů

Zpracovávání osobních údajů před vznikem pracovního poměru, v jeho průběhu, po skončení pracovního poměru

 

Nábory, přijímací pohovory, vedení pracovního pohovoru

Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod

Hodnocení a odměňování zaměstnanců

Struktura a plán řízené adaptace nového pracovníka

Nástupní den a jeho náležitosti

Určení doby adaptace

Určení mentora – odpovědné osoby za adaptaci

Určení cílů, způsobu hodnocení a vyhodnocování procesu adaptace (,,náběhu“)

Určení konkrétních vzdělávacích aktivit – harmonogram adaptace

Nejčastější úskalí a chyby adaptace

Ukázka adaptačního plánu nováčka

 

Příspěvek byl publikován | Autor: admin2.